اداره آموزش و پرورش ناحیه سه قم
دو شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۴)
Monday , (2022/1/24)
آدرس: بیست متری شهید بهشتی 24متری مطهری - مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 قم
کدپستی : 36604900 و 36601300 نمابر : 36630845
سايت:n3.qom.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir