اداره آموزش و پرورش ناحیه سه قم
دو شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۰۴)
Monday , (2022/1/24)
سرویس های میز خدمت

ثبت اطلاعات نوآموز 

با عنایت به طرح ملی پوشش سراسری نوآموزان و آموزش مجازی پیش دبستانی و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش های دوره پیش دبستانی ( حضوری/مجازی) و به منظور اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی کودکان بد ورود به دبستان، ثبت نام کودکان 5 ساله (متولدین93/07/02 لغایت 94/07/01 -نیمه دوم سال 93 و نیمه اول سال 94 ) که تاکنون موفق به ثبت نام در مراکز پیش دبستانی نشده اند، در این سامانه صورت می پذیرد.

تذکر: لازم به ذکر است فقط ثبت نام کودکان 5 ساله (متولدین93/07/02 لغایت 94/07/01)

*بعد از دریافت مدارک هویتی، به ثبت نام هایی که متولد تاریخ های ذکر شده نیستند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.*

لطفا اطلاعات را به طور کامل و دقیق وارد نمایید.

1 - نام نوآموز:*
2 - نام خانوادگی نوآموز:*
3 - كد ملی نوآموز:*
4 - جنسیت:*
5 - وضعیت زندگی با:*
6 - وضعیت جسمانی:*
7 - شماره سریال شناسنامه:*
8 - حرف سریال شناسنامه:*
9 - شماره سری شناسنامه:*
10 - محل تولد:*
11 - تاریخ تولد:*
12 - محل صدور:*
*** ثبت اطلاعات پدر نوآموز ***
13 - نام پدر نوآموز:*
14 - نام خانوادگی پدر نوآموز:*
15 - كدملی پدر نوآموز:*
16 - شماره شناسنامه:*
17 - شماره سریال شناسنامه:*
18 - حرف سریال شناسنامه:*
19 - نام پدر:*
20 - تاریخ تولد:*
21 - تلفن همراه:*
22 - تلفن منزل:
23 - شغل:*
*** ثبت اطلاعات مادر نوآموز ***
24 - نام مادر نوآموز:*
25 - نام خانوادگی مادر نوآموز:*
26 - كدملی مادر نوآموز:*
27 - شماره شناسنامه:*
28 - شماره سریال شناسنامه:*
29 - حرف سریال شناسنامه:*
30 - نام پدر:*
31 - تاریخ تولد:*
32 - تلفن همراه:
33 - شغل:*

آدرس: بیست متری شهید بهشتی 24متری مطهری - مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 قم
کدپستی : 36604900 و 36601300 نمابر : 36630845
سايت:n3.qom.medu.ir
Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir